மிகவும் யதார்த்தமான ஐபோன் எக்ஸ் குளோன்கள் தோன்றும், அவற்றில் ஜாக்கிரதை