ஆப்பிள் vs சாம்சங், Q4 2019 இல் சிறப்பாகச் செயல்பட்டது யார்?